Hizmetler Listesi

Kira Bedeline Dahil Hizmetler

Hekimler, muayenehane açarken veya muayenehanelerini bir yerden bir yere taşırken; il sağlık müdürlüğü, vergi dairesi vb. kurumlara bildirimde bulunmak ve muayenehanelerini ruhsat standartlarına hazır hale getirmek zorundadırlar. CASANITA idari ekibi bu noktada muayenehanesi olan veya yeni muayenehane açacak hekimlerden ruhsatlandırma işlemleri için vekaletname alarak; İl sağlık müdürlüğü, tabipler odası, vergi dairesi, SGK, atık kurumu ve belediyedeki tüm ruhsat ve izin işlemlerini yürütmektedir. Böylelikle hekimler imza atmak dışında bu idari süreçlerin hiçbiriyle muhatap olmamaktadır.

Ütü, kuru temizleme, araç yıkama, catering, organizasyon, uçak/otobüs bileti, rezervasyon, çiçek gönderme gibi hizmetler CASANITA resepsiyon ve concierge ekibi tarafından organize edilmektedir. CASANITA'nın hedefi hekimlerimizin hayatını konforlu hale getirmektir.

CASANITA tarafından sağlanan yazılım ve sekretarya hizmeti ile hekimlerimizin bütün randevuları organize edilmektedir. Randevu alan hastanın, randevu saatinde önce bilgilendirilmesi ve randevunun teyit edilmesi sağlanmaktadır. Hekimlerimiz yazılım üzerinden çalışma programlarını takip edebilmektedir.

CASANITA tarafından sağlanan yazılım üzerinden hasta takip bilgileri, finansal işlemler, medikal takip işlemleri, e-reçete vb. hizmetler hekimlerimiz için sağlanmaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın isteyeceği bütün veriler ve entegrasyonlar CASANITA tarafından sağlanmaktadır.

Hekimlerimizin ihtiyaç duyacağı bilgi işlem desteği CASANITA bünyesinde çalışan uzman personeller tarafından sağlanmaktadır. Bilgisayar, telefon, yazıcı, modem vb. cihazların arızalanması durumunda tamir hizmeti ücretsiz sağlanmakta sadece hekimlerimizin onayı ile yedek parça maliyeti alınmaktadır.

CASANITA ekibi tarafından gelen hastanın karşılanması, hekime yönlendirilmesi sağlanacaktır. Hekim tarafından yazılım üzerine girilmiş olan muayene ücret bilgisi CASANITA ekibi tarafından hekim adına tahsil edilecek ve gün sonu icmal bilgileri hekim ile paylaşılmaktadır.

Muayenehane olarak kullanılan her ofiste; elektrik, aydınlatma, tesisat, ısıtma, soğutma sistemleri vs. konularda zaman zaman sorunlar yaşamaktadır. Teknik sorunları çözecek destek personeller CASANITA yerleşkelerinde hazır bulunacak hazır bulunacak ve bu arıza müdahale işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirecektir.

Tıbbi atıkların; üretildikleri yerde ayrı olarak toplanması, geçici olarak depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi gerekmektedir. Tıbbi atık üreticileri atıkların bertaraf edilmesi için gerekli harcamaları karşılamaktan yükümlüdür. CASANITA, hekimlerimiz adına bütün bu faaliyetleri ücretsiz olarak sağlamaktadır.

Elektrik ve su aboneliğinin hem başlangıç anında yapılması hem de taşınma anında kapatılması zaman ve para kaybına neden olmaktadır. Aylık olarak faturaların ödenmesi de ayrı bir iş gücü kaybı yaratmaktadır. CASANITA tarafından elektrik, su, ısınma ve jeneratör hizmetleri ücretsiz olarak verilmektedir.

Soğutma ve iklimlendirme için gerekli olan cihazların periyodik olarak bakım faaliyetlerinin yürütülmesi gerekmektedir. Ayrıca bu cihazların kullanım maliyetleri oluşmaktadır. CASANITA tarafından hekimlerimiz için bu hizmetler ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

CASANITA yerleşkelerinde, metro ethernet altyapısı ile yüksek hızda internet erişimi bulunmaktadır. Hekimlerimiz ve hastaları için sınırsız internet erişimi ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

CASANİTA yerleşkelerinde IP telefon hizmeti yer almaktadır. Hekimlerimiz kendi telefon numaralarının taşınmasını isteyebilecekleri gibi CASANITA tarafından sağlanacak telefon numarasını da kullanabilirler. CASANITA tarafından ip telefon, santral hizmeti ve aylık 1000 dakika yurtiçi görüşme ücretsiz olarak hekimlerimize sağlanmaktadır.

CASANİTA binalarında tüm ortak alanlar ve muayenehaneler, uzman temizlik ekipleri tarafından temizlenmektedir.Bunun yanında bütün alanlarımızda COVID-19 tedbirleri alınmıştır. Güncellenen rehberler doğrultusunda temizlik personeline eğitimler verilmekte ve düzenli olarak kontrolleri yapılmaktadır.

CASANİTA yerleşkelerinde çevre güvenlik ve bina içi güvenlik hizmeti verilmektedir. Son yıllarda yoğunlaşan “hekime şiddet” olaylarının artmasından ötürü CASANITA yerleşkelerinde hekim, hasta ve çalışanların güvenliğine yönelik birçok tedbir alınmıştır.

Bütün muayenehanelerimizde doktorlarımızın rahatlıkla erişebileceği şekilde panik butonları yer almaktadır. Hekimlerin güvenlik ihlaline uğraması durumunda panik butonlarını kullanmaları ile fiziki güvenlik personelinin olaya müdahale etmesi sağlanmaktadır.

CASANİTA yerleşkelerinde; bina çevresi, giriş, çıkış ve ortak koridorların tamamına IP kameralar yerleştirilmiştir ve bütün bu alanlar 7/24 kayıt altına alınmaktadır.

CASANITA'da muayenehane odalarında hekimlerimiz için ilaç ve dosya saklama alanları yer almaktadır. Yasal olarak bulundurulması gereken ilaçlar tarafımızdan kontrol edilmekte ve son kullanma tarihi yaklaşan ilaçlar için hekimlerimiz bilgilendirilmektedir.

Özellikle büyük şehirlerde muayenehane alanlarında yaşanan en büyük sıkıntılardan bir tanesi de otopark problemidir. CASANİTA yerleşkelerinde bulunan valeler hem hekimlerin hem de hastaların araçlarının kapalı açık otoparklarda park edilmesi hizmetini vermektedirler. Hekimlerimiz çıkış yapmadan önce bilgi vermeleri durumunda araçları kapıda hazır olmaktadır.

Bina dışında tabela yapılması ve belediye ödenmesi gereken yıllık vergiler CASANİTA tarafından hekimlerimiz için ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

CASANITA yerleşkelerinde tekerlekli sandalye bulunmaktadır. İhtiyaç duyan hastanın karşılanması ve ilgili hekime yönlendirilmesi hizmeti verilmektedir.

CASANITA tarafından mali müşavirlik hizmeti ücretsiz olarak hekimlerimize sağlanmaktadır.

CASANITA, muayene alanları hekimlerimizin ihtiyacı olan bütün ofis malzemeleri dahil olarak kirâlanmaktadır. K.V.K.K. nedeni ile bilgisayar verilememektedir ancak geniş ekran monitör ve ıp telefon hekimlerimizin kullanımı için demirbaş listesine dahildir.

İsteğe Bağlı Ücretli Hizmetler

CASANITA, kişisel asistan bulundurmak isteyen hekimlerimiz için personel kiralama hizmeti sunmaktadır.

CASANITA yerleşkesinde muayenehanesi bulunan tüm hekimlerin, CASANITA uzmanları tarafından web sayfası yapılmakta ve bu web sayfaları yine CASANITA sunucularında ücretsiz olarak saklanmaktadır.

CASANITA bünyesinde yer alan hemşire tarafından kan numunesi alınması hizmeti verilmektedir.

CASANITA yerleşkelerinde çay - kahve hizmeti yapılmaktadır.

CASANITA içerisinde kullanılan yazılım üzerinden yıllık 2500 SMS ücretsiz olarak verilmektedir. Daha fazla SMS ihtiyacı olan hekimlerimiz için bu hizmet uygun şartlar altında sağlanmaktadır.

CASANITA içerisinde kullanılan yazılım üzerinden yıllık 250 E-SMM faturası ücretsiz olarak verilmektedir. Daha fazlasına ihtiyaç duyulması halinde bu hizmet uygun şartlar altında sağlanmaktadır.